MVO

Hoe laat is het eigenlijk?

De globalisering heeft duidelijk behoorlijke impact op onze omgeving. Niet alleen onze leefwereld verandert constant, maar ook worden we bestookt met informatie van alle kanten. Waar we tot redelijk recent nog vrijwel alleen op hout en olie stookten en we tot op heden nog steeds schoon drinkwater gebruiken om het closet mee door te spoelen, komen we steeds meer tot besef dat de mensheid zo niet lang door kan gaan met het uitputten van zijn habitat. Door met het oog op de toekomst te ondernemen en daarbij de waarden van de natuur te respecteren is het ondanks “het late uur” nog steeds mogelijk om het tij te keren.

“Big data” stelt ons in staat om analyses te maken van onze gewoontes en ons gedrag daar op aan te passen. Nu wordt deze vorm van kennisvergaring nog consumptief geïnterpreteerd, maar het besef wordt steeds groter dat we deze cumulatieve wetenschap ook kunnen gebruiken als “kristallen bol”. Deze onuitputtelijke voorraad aan gegevens zal steeds meer een springplank gaan worden naar een duurzame en efficënte samenleving met eerlijker verdeling, zonder conflicten.

Enssieg focust zich op complete, specialistische projecten waarbij zeer hoge eisen gesteld worden aan de vloerbelasting. We werken in een minimale down-time voor het productieproces van de opdrachtgever. Het is zelfs mogelijk om renovatieprojecten te realiseren in bijvoorbeeld zeven dagen! Dan wordt er non-stop gewerkt en leveren we de sloop, betonvloer, putten, goten én aanverwanten op. Dit doen we voornamelijk voor voedselproducerende bedrijven.

 Downloads

Still-12
condens

Hoe gaan we dat doen?

Had u ooit eens gedacht een onderbroek te dragen van bamboe? Of een kunststof draagtas van aardappelzetmeel te gebruiken voor uw boodschappen uit de supermarkt? Een scala van nieuwe duurzame grondstoffen omringt ons al in de vorm van traditionele gebruiksvoorwerpen. Maar beseffen we dat wel? We hebben het misschien over elektrisch rijden en het ontzilten van zeewater zonder het gebruik van fossiele energie. Dichter bij huis is er echter nog veel meer te verbeteren. Dat begint met een verandering in mentaliteit. Waar nu conflicten bestaan over de laatste restjes die onze aarde te bieden heeft, moeten we vernieuwen.

Iedereen moet meedoen !

Enssieg Groep heeft zich vanaf de oprichting optimaal ingezet om te produceren en verwerken met een minimale belasting voor ons milieu. Dat geldt ook voor de nazorg en het onderhoud. Het werken met kunsstoffen is gestoeld op chemicaliën. Door onderzoek en creativiteit is het mogelijk om producten te maken die volledig recyclebaar zijn en tijdens applicatie weinig energie vragen. Enssieg Groep denkt “groen” en verbetert zichzelf voortdurend.  

duurzaamheid enssieg

People, mensen dus……één van de drie elementen van duurzame ontwikkeling.

Fatsoenlijke omgang met mensen is het fundament van onze beschaving. Respect voor afkomst, uiterlijk, cultuur, religie en geaardheid. Dit is de rode draad door de onderneming. Door alle facetten hiervan toe te passen en waar nodig, bij te sturen, ontstaat voor iedereen een prettige werkomgeving.  Je merkt dat absoluut in de omzetcijfers en de ontwikkeling van het bedrijf. 

En wie zijn dat dan allemaal?
Voor de werknemers gelden een aantal gebieden:

 • Zijn de arbeidsomstandigheden goed? 
 • Hoe zit het met diversiteit? 
 • Hoe is de veiligheid op het werk geregeld?
 • Wordt persoonlijke ontplooiing gefaciliteerd?

Met betrekking tot klanten of cliënten:

 • Is er sprake van eerlijke voorlichting?
 • Wordt privacy gewaarborgd?
 • Zijn de geleverde producten veilig?
 • Is er een goede klantenservice?
 • Is er een klachtenprocedure? 

Vergeten we niet iemand?
Maar natuurlijk…. ook de andere kant van het bedrijf, de input: leveranciers:

 • Worden facturen op tijd betaald?
 • Worden afspraken nageleefd?
 • Worden leveranciers netjes behandeld?

Omwonenden:

 • worden omwonenden betrokken bij bepaalde relevante activiteiten?
 • Koopt het bedrijf of de organisatie zoveel mogelijk lokaal in? 

Verwachting- Communicatie- Realisatie eveneens drie pijlers voor tevredenheid.
De Enssieg Groep heeft vanaf de oprichting de menselijke factor in een hoog vaandel gehad. Doordat het product wat zij biedt een “maatpak” betreft en er geen standaard-product of -behandeling bestaat is alles mensenwerk. Van eerste kennismaking tot oplevering staat alles in het licht van afwegingen die doelbewust genomen worden. Zowel het esthetische als “het groene” aspect weegt zwaar. Smaak en vertrouwen geven de doorslag voor onze cliënten. Daarvoor heb je geen rappe  rasverkoper nodig maar iemand die van top tot grote teen vol zit van mensenkennis en doelmatig advies geeft.

Onze applicateurs gaan op hun beurt goed gebriefd op pad en bezitten stuk voor stuk het vermogen om hetgeen afgesproken is in de showroom te realiseren bij de opdrachtgever. Goede inventarisatie van de wensen levert tenslotte een optimaal resultaat op. Vakmansschap is meer dan je kunstje uitvoeren……

Ontplooiing binnen het bedrijf:
Elk gezond bedrijf evolueert en speelt in op de behoeften van haar afnemers. Het is ook voor de Enssieg Groep van het grootste belang om hun uitvoerenden maximaal betrokken te houden bij de snelle ontwikkelingen in de producten en de technieken voor de applicatie. Wij geven ons team dan ook altijd de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen en deel te nemen aan het behalen van een officieel certificaat.  Voor de “debutanten” is De Enssieg Groep al jaren een erkend leerbedrijf en heeft menig stagiair een goede springplank voor zijn of haar carriëre bezorgd.

Planet,….ja, dat knikkertje waar je zuinig op moet zijn:

“Duurzaam ondernemen, daar worden onze hersens mee gespoeld. Dat gaat toch over een betere wereld?”  Dat is wat veel mensen denken en misschien jij ook wel. Maar duurzaam ondernemen is veel meer dan een hype en betreft ook meer dan het milieu alleen.

Wanneer worden we eens wakker?
De wereld is één grote speeltuin voor ons waarin we doen en laten wat we willen. Maar steeds meer zien we dat dit gedrag niet zonder gevolgen is. We schrikken van  foto’s waarop we zien dat de maag van een vogel vol plastic zit. We realiseren ons dat we voor ontbossing zorgen en we daarmee het evenwicht van onze planeet in  gevaar brengen. Het is de hoogste tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen en ons te richten op een ontwikkeling die goed is voor mens en milieu.

Is dat iets nieuws dan?
De term duurzaam ondernemen stamt uit de jaren ’80 en is de basis van onze bewustwording. We willen aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Waar het om draait is de balans tussen de  elementen People, Planet en Profit. Pas als die balans in evenwicht is, spreek je van duurzame onderneming.

Waarom is die balans zo belangrijk?
Bij de uitwerking van een project bedenk je als ondernemer wat de effecten zijn op het milieu, de gevolgen voor de mens (binnen en buiten je organisatie) en het resultaat. Je beoogt hierbij de mooiste balans voor alle drie de elementen. Valt het resultaat niet goed uit voor minimaal één van de drie elementen dan is van duurzaamheid geen sprake meer.

Het milieu sparen: zo simpel is het!
Voor Enssieg houdt dit in de combinatie te zoeken met de wens van de opdrachtgever en rekening te houden met de impact van de eigen activteiten om dit te kunnen bewerkstelligen. Hierbij wordt gekeken naar:

 • CO2-uitstoot en minder energieverbruik
 • Afval reductie en afvalscheiding
 • Minimaliseren van het grondstofgebruik
 • Toepassing van duurzame materialen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een keuze. Deze manier van bedrijfsvoering hangt nauw samen met activiteiten die De Ennsieg Groep onderneemt om het milieu te sparen, en hoe zij rekening houdt met menselijke factoren binnen en buiten het bedrijf. De Enssieg Groep als een sterk groeiend bedrijf, houdt zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is te zien aan de mogelijkheden die wij onze klanten bieden op het gebied van mileuvriendelijke chemie en aan de positieve en persoonlijke manier waarop wij met onze klanten en teamleden omgaan.

De Enssieg Groep vindt het belangrijk dat onze medewerkers een werkplek hebben die hun veiligheid, gezondheid en welzijn waarborgt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons hiermee op het lijf geschreven. Doordat wij bijdragen aan de motivatie en het werkplezier van onze mensen, kunnen wij altijd rekenen op een enthousiast team dat graag tegemoet komt aan de wensen van onze klanten.

Wilt u graag meer informatie over hoe De Enssieg Groep omgaat met het milieu, haar omgeving en klantenkring? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen ons bedrijf en op locatie.

People, mensen dus……één van de drie elementen van duurzame ontwikkeling.

Fatsoenlijke omgang met mensen is het fundament van onze beschaving. Respect voor afkomst, uiterlijk, cultuur, religie en geaardheid. Dit is de rode draad door de onderneming. Door alle facetten hiervan toe te passen en waar nodig, bij te sturen, ontstaat voor iedereen een prettige werkomgeving.  Je merkt dat absoluut in de omzetcijfers en de ontwikkeling van het bedrijf. 

En wie zijn dat dan allemaal?
Voor de werknemers gelden een aantal gebieden:

 • Zijn de arbeidsomstandigheden goed? 
 • Hoe zit het met diversiteit? 
 • Hoe is de veiligheid op het werk geregeld?
 • Wordt persoonlijke ontplooiing gefaciliteerd?

Met betrekking tot klanten of cliënten:

 • Is er sprake van eerlijke voorlichting?
 • Wordt privacy gewaarborgd?
 • Zijn de geleverde producten veilig?
 • Is er een goede klantenservice?
 • Is er een klachtenprocedure? 

Vergeten we niet iemand?
Maar natuurlijk…. ook de andere kant van het bedrijf, de input: leveranciers:

 • Worden facturen op tijd betaald?
 • Worden afspraken nageleefd?
 • Worden leveranciers netjes behandeld?

Omwonenden:

 • worden omwonenden betrokken bij bepaalde relevante activiteiten?
 • Koopt het bedrijf of de organisatie zoveel mogelijk lokaal in? 

Verwachting- Communicatie- Realisatie eveneens drie pijlers voor tevredenheid.
De Enssieg Groep heeft vanaf de oprichting de menselijke factor in een hoog vaandel gehad. Doordat het product wat zij biedt een “maatpak” betreft en er geen standaard-product of -behandeling bestaat is alles mensenwerk. Van eerste kennismaking tot oplevering staat alles in het licht van afwegingen die doelbewust genomen worden. Zowel het esthetische als “het groene” aspect weegt zwaar. Smaak en vertrouwen geven de doorslag voor onze cliënten. Daarvoor heb je geen rappe  rasverkoper nodig maar iemand die van top tot grote teen vol zit van mensenkennis en doelmatig advies geeft.

Onze applicateurs gaan op hun beurt goed gebriefd op pad en bezitten stuk voor stuk het vermogen om hetgeen afgesproken is in de showroom te realiseren bij de opdrachtgever. Goede inventarisatie van de wensen levert tenslotte een optimaal resultaat op. Vakmansschap is meer dan je kunstje uitvoeren……

Ontplooiing binnen het bedrijf:
Elk gezond bedrijf evolueert en speelt in op de behoeften van haar afnemers. Het is ook voor de Enssieg Groep van het grootste belang om hun uitvoerenden maximaal betrokken te houden bij de snelle ontwikkelingen in de producten en de technieken voor de applicatie. Wij geven ons team dan ook altijd de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen en deel te nemen aan het behalen van een officieel certificaat.  Voor de “debutanten” is De Enssieg Groep al jaren een erkend leerbedrijf en heeft menig stagiair een goede springplank voor zijn of haar carriëre bezorgd.

Planet,….ja, dat knikkertje waar je zuinig op moet zijn:

“Duurzaam ondernemen, daar worden onze hersens mee gespoeld. Dat gaat toch over een betere wereld?”  Dat is wat veel mensen denken en misschien jij ook wel. Maar duurzaam ondernemen is veel meer dan een hype en betreft ook meer dan het milieu alleen.

Wanneer worden we eens wakker?
De wereld is één grote speeltuin voor ons waarin we doen en laten wat we willen. Maar steeds meer zien we dat dit gedrag niet zonder gevolgen is. We schrikken van  foto’s waarop we zien dat de maag van een vogel vol plastic zit. We realiseren ons dat we voor ontbossing zorgen en we daarmee het evenwicht van onze planeet in  gevaar brengen. Het is de hoogste tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen en ons te richten op een ontwikkeling die goed is voor mens en milieu.

Is dat iets nieuws dan?
De term duurzaam ondernemen stamt uit de jaren ’80 en is de basis van onze bewustwording. We willen aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Waar het om draait is de balans tussen de  elementen People, Planet en Profit. Pas als die balans in evenwicht is, spreek je van duurzame onderneming.

Waarom is die balans zo belangrijk?
Bij de uitwerking van een project bedenk je als ondernemer wat de effecten zijn op het milieu, de gevolgen voor de mens (binnen en buiten je organisatie) en het resultaat. Je beoogt hierbij de mooiste balans voor alle drie de elementen. Valt het resultaat niet goed uit voor minimaal één van de drie elementen dan is van duurzaamheid geen sprake meer.

Het milieu sparen: zo simpel is het!
Voor Enssieg houdt dit in de combinatie te zoeken met de wens van de opdrachtgever en rekening te houden met de impact van de eigen activteiten om dit te kunnen bewerkstelligen. Hierbij wordt gekeken naar:

 • CO2-uitstoot en minder energieverbruik
 • Afval reductie en afvalscheiding
 • Minimaliseren van het grondstofgebruik
 • Toepassing van duurzame materialen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een keuze. Deze manier van bedrijfsvoering hangt nauw samen met activiteiten die De Ennsieg Groep onderneemt om het milieu te sparen, en hoe zij rekening houdt met menselijke factoren binnen en buiten het bedrijf. De Enssieg Groep als een sterk groeiend bedrijf, houdt zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is te zien aan de mogelijkheden die wij onze klanten bieden op het gebied van mileuvriendelijke chemie en aan de positieve en persoonlijke manier waarop wij met onze klanten en teamleden omgaan.

De Enssieg Groep vindt het belangrijk dat onze medewerkers een werkplek hebben die hun veiligheid, gezondheid en welzijn waarborgt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons hiermee op het lijf geschreven. Doordat wij bijdragen aan de motivatie en het werkplezier van onze mensen, kunnen wij altijd rekenen op een enthousiast team dat graag tegemoet komt aan de wensen van onze klanten.

Wilt u graag meer informatie over hoe De Enssieg Groep omgaat met het milieu, haar omgeving en klantenkring? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen ons bedrijf en op locatie.

contact

Contactformulier Enssieg

Voornaam(Vereist)
Achternaam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.